Kocioł automatyczny w 5. klasie i Ecodesign

Kocioł BLUE Signum jest kolejnym kotłem serii „BLUE”, tym razem w pełni zautomatyzowanym z możliwością sterowania przez internet. BLUE Signum jest nowoczesnym kotłem centralnego ogrzewania z podajnikiem retortowym (obrotowym) PPMS [1]. Konstrukcja wymiennika posiada pionowy układ kanałów spalinowych (wymiennik rurowy) [2], co wpływa na wysoką sprawność urządzenia sięgającą 93%. Formalnością jest, że kocioł przy zastosowaniu Błękitnego Węgla bez problemu spełnia wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. według normy 303-5:2012 oraz wymagania zgodne z Rozporządzeniem Unijnym 2015/1189 – tzw. EKOPROJEKT (Ecodesign). Oznacza to, że kocioł BLUE Signum jest urządzeniem, które wyróżnia się spośród konkurencji jednym z najniższych poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery (bardzo niskie wskaźniki parametru NOx). Dlatego też kocioł zakwalifikowany jest do programów, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie zakupy urządzenia.

Bezpieczeństwo to również priorytet

Kocioł BLUE Signum to jeden z najbardziej innowacyjnych i najbezpieczniejszych kotłów w swojej klasie i segmencie cenowym. Zastosowane w nim takie zabezpieczenia jak: czujnik otwarcia klapy podajnika (zabezpieczający przed cofnięciem się żaru do podajnika i eliminujący wydobywanie się dymu z kosza), STB (zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła), czujnik temperatury ślimaka, to standard dla serii kotłów z automatycznym podawaniem paliwa serii „BLUE” – a to nie wszystko. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w kotłach tej serii takie jak np. czyszczenie kanałów bez konieczności otwierania kotła [3] pozwalają na ekonomiczne i ergonomiczne korzystanie w sposób łatwy z urządzenia. Kocioł BLUE Signum został zaprojektowany i skonstruowany tak, by użytkownik musiał uzupełniać jedynie paliwo w koszu zasypowym [4], a dzięki zastosowaniu bezdymnego Błękitnego Węgla czyścił urządzenie zdecydowanie rzadziej aniżeli ma to miejsce w kotłach z tego segmentu.

Inteligentne sterowanie – całkowita kontrola

W kotle BLUE Signum zastosowano zaawansowany system sterowania pracą urządzenia. Sterownik ecoMAX 910R z panelem pół-dotykowym simTOUCH [5]. Sterownik odpowiada za utrzymywanie zadanej temperatury przez kontrolowanie procesu spalania paliwa (częstotliwość i dozowane porcje) oraz regulowanie siły nadmuchu wentylatora. Jego dodatkową zaletą jest sterowanie pracą dwóch niezależnych obiegów mieszających. Funkcja ta pozwala na ustawienie odmiennych zakresów temperatur w kilku systemach grzewczych, np. systemie ogrzewania podłogowego i grzejnikach pokojowych. Funkcjonalność sterownika można rozszerzyć o moduły opcjonalne: moduł internetowy ecoNET 300 i panel pokojowy ecoSTER TOUCH, które pozwalają na zdalną obsługę.

Możliwość obsługi przez internet

Dodatkowy moduł pozwala na sterowanie pracą kotła przez internet.

Zabezpieczenie STB w standardzie

Czujnik zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej temperatury pracy.

Parametr Jedn. Model kotła
17
Wymiary Wysokość [mm] 1177
Szerokość [mm] 1170
Głębokość [mm] 915
Zakres mocy cieplnej* [kW] 5,1 - 17
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** [m²] do 309
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 - 5
Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2012 % >88
Paliwo podstawowe Błękitny węgiel
Zużycie paliwa dla mocy nominalnejprzy wartości opałowej 28MJ/kg kg/h 2,48
Stałopalność h 34
Pojemność zasypowa kosza [dm³] 170
Pojemność wodna kotła [dm³] 70
Masa kotła bez wody [kg] 370
Wymagany min. ciąg kominowy*** [Pa] 20
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 2
Zasilanie [Moc] [V/W] 230 / 185
Temperatura wody na zasilaniu [°C] min. 57 / max. 85
Klasa energetyczna - C

*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m²); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002; Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.